Pani Jadwidze Zawadzkiej rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża składają Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Grafika z napisem. Ramka z krzyżem i liśćmi palmowymi. Treść kondolencji jak powyżej.