Pani Beacie Cichej, rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Dziadka składają Wójt Gminy Jonkowo oraz pracownicy urzędu.

<p><img src="/images/articles/20200618.jpg" alt="Kondolencje o treści jak wyżej"/></p>