Kobieta trzymająca kartkę z symbolem paragrafu.

Decyzją Starosty Olsztyńskiego od dnia 24 stycznia 2022 roku do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać na terenie Powiatu Olsztyńskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie.

Zdjęcie krajobrazu wiejskiego. Widoczne łąki oraz rowy melioracyjne.

Przedstawiamy ankietę skierowaną do polskich rolników w celu poznania opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych.

Zdjęcie kobiety siedzącej przed laptopem.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego informuje o realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, w ramach których proponuje kursy dedykowane dla seniorów.

 

Grafika przedstawiająca chłopca i napis: Mistrz recyklingu i przyjaciele.

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: Ropki 7, 38-316 Wysowa Zdrój. Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Zdjęcie dziecka bawiącego się klockami.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i od tej też daty będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dofinansowanie.

Zdjęcie przedstawiające wachlarz z kartek książki widocznej od boku.

Rozpoczyna się właśnie Zimowy Mistrz Wypracowań, czyli nowy konkurs z nagrodami organizowany przez portal edukacyjny Dyktanda.pl. To idealna okazja, aby podszlifować swoje umiejętności pisarskie, wykazać się zdobytą już wiedzą, a także poznać nowe zagadnienia.

Zdjęcie przedstawiające bombkę zawieszoną na gałązce świerkowej

Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary, w lepsze jutro dla wszystkich mieszkańców Warkał życzy sołtys Jan Aleksandrowicz wraz z Radą Sołecką.

Zdjęcie przedstawiające długopis leżący na skoroszycie.

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na etapie trwającej weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Jonkowo, wskazało na konieczność potwierdzenia zatrudnienia w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej krewnego ucznia w linii prostej, wskazanego w złożonym oświadczeniu.