W dniu 04.06.2022r. (sobota) świętowaliśmy w Sołectwie Wołowno – Bałąg Międzynarodowy Dzień Dziecka. Sołtys i Rada Sołecka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym dzięki, którym udało się zorganizować naszą inicjatywę.

 

Z całego serca dziękujemy:

  • Urzędowi Gminy Jonkowo oraz Panu Zdzisławowi Serowiec za zorganizowanie przejazdu autokarem szkolnym do Olsztyna.
  • Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie, Panu Danielowi Kaczmarczikowi, za zakupienie biletów wstępu do Warmiolandii  dla dzieci.
  • Prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie, Pani Katarzynie Siemaszko, za przekazanie środków na zakup poczęstunku oraz za przekazanie upominków dla dzieci.
  • Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jonkowie za przekazanie środków finansowych w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Jonkowo.

Chciałabym również podziękować Rodzicom, Pani Marioli oraz Panu Mirosławowi Dymitrowicz i Pani Iwonie Noga za zaangażowanie w pomoc przy organizacji Dnia Dziecka oraz Mamom, które zapewniały opiekę oraz dbały o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w trakcie wyjazdu do Olsztyna – Pani Iwonie Grajewskiej, Pani Malwinie Pułym, Pani Bogusi Sójka, Pani Katarzynie Szymczuk oraz Pani Monice Grzywińskiej.

Państwa pomoc jest nieoceniona, bez tak dużego zaangażowania zorganizowanie tej wspaniałej atrakcji dla naszych dzieci nie byłoby możliwe.

Z pozdrowieniami

Joanna Marczewska