Zdjęcie dwóch osób stojących na skałach nadmorskich.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało informację, dotyczącą planowanego naboru wniosków w ramach instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Support Facility).

Zdjęcie włókien światłowodowych z zakończeniami.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. informuję, że z dniem 01.03.2022r. w miejscowościach Wrzesina, Giedajty rozpoczną się prace związane z budową sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Grafika przedstawiająca młodych ludzi w rzędzie oraz nastolatka z gitarą.

Informujemy o Konkursie Duże Granty organizowanego w ramach programu ,,Równać Szanse”, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a realizatorem Fundacja Civis Polonus.

Zdjęcie przedstawiające trzy małe świnki leżące w słomie.

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

Lampion w kształcie sfery niebieskiej - pamiątka na wystawie muzealnej.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2022 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kobieta trzymająca kartkę z symbolem paragrafu.

Decyzją Starosty Olsztyńskiego od dnia 24 stycznia 2022 roku do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać na terenie Powiatu Olsztyńskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli telefonicznie.

Zdjęcie krajobrazu wiejskiego. Widoczne łąki oraz rowy melioracyjne.

Przedstawiamy ankietę skierowaną do polskich rolników w celu poznania opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych.

Zdjęcie kobiety siedzącej przed laptopem.

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego informuje o realizacji projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, w ramach których proponuje kursy dedykowane dla seniorów.