Grafika przedstawiająca chłopca i napis: Mistrz recyklingu i przyjaciele.

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: Ropki 7, 38-316 Wysowa Zdrój. Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Zdjęcie dziecka bawiącego się klockami.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna. Ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. i od tej też daty będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dofinansowanie.

Zdjęcie przedstawiające wachlarz z kartek książki widocznej od boku.

Rozpoczyna się właśnie Zimowy Mistrz Wypracowań, czyli nowy konkurs z nagrodami organizowany przez portal edukacyjny Dyktanda.pl. To idealna okazja, aby podszlifować swoje umiejętności pisarskie, wykazać się zdobytą już wiedzą, a także poznać nowe zagadnienia.

Zdjęcie przedstawiające bombkę zawieszoną na gałązce świerkowej

Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary, w lepsze jutro dla wszystkich mieszkańców Warkał życzy sołtys Jan Aleksandrowicz wraz z Radą Sołecką.

Zdjęcie przedstawiające długopis leżący na skoroszycie.

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na etapie trwającej weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę Jonkowo, wskazało na konieczność potwierdzenia zatrudnienia w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej krewnego ucznia w linii prostej, wskazanego w złożonym oświadczeniu.

Zdjęcie przedstawiające krowy na łące.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie poszukuje doradcy do obsługi gminy Jonkowo i Gietrzwałd. 

Zdjęcie wykonane od tyłu, przedstawiające młodą osobę piszącą długopisem na kartce długi tekst.

Już w najbliższy czwartek, 11.11.2021 r., rozegrane zostanie największe w Polsce dyktando. Do wspólnej zabawy zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić na ile dobrze znają ortografię, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Najważniejszym celem Dyktanda na Święto Niepodległości jest bowiem zebranie jak największych środków dla potrzebujących. 

Zdjęcie przedstawiające dwie małe świnie śpiące obok siebie

Plan bezpieczeństwa biologicznego jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwali ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.