Logo agencji: zachodzące słońce nad polami. Napis: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że określono ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19.

Grafika, koła, okręgi, wewnątrz zdjęcia osób w mundurach

Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

Zdjęcie. Postać kobiety pisząca na szklanej tablicy. Napis stypendia, wykresy, strzałki.

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Na pierwszym planie: zaciśnięta dłoń mężczyzny i znak stop; na drugim planie kobieta.

Osoby dotknięte przemocą z terenu powiatu olsztyńskiego mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, prawnika i pracownika socjalnego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy. Na spotkanie ze specjalistami można umówić się pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665 237 899 (miejsce spotkania ustalone zostanie indywidualnie).

Informujemy również, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie realizuje program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prowadzimy program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu 89-544-38-00/21 lub 665-237-899.

Programy skierowane są do osób:

  • skierowanych przez sąd zobowiązanych do udziału w takich oddziaływaniach;
  • które uczestniczą lub zakończyły udział w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania programów mogą być uzupełnieniem terapii;
  • które czują potrzebę uczestniczenia w programach w ramach wystąpienia innych okoliczności.

Celem programów jest:

  • powstrzymanie osób stosujących przemoc przed dalszym jej stosowaniem, poprzez zamianę zachowań agresywnych;
  • nabywanie umiejętności samokontroli i kształtowanie umiejętności w codziennym życiu bez stosowania przemocy;
  • nabycie umiejętności w komunikowaniu się w sytuacjach trudnych w rodzinie bez stosowania przemocy.

Źródło: PCPR w Olsztynie.

Godło Polski. Trzy napisy: podatki.gov.pl, e-urząd skarbowy, umów wizytę.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. Zachęcamy do korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego. E-Urząd Skarbowy umożliwia ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Na stronie e-Urzędu Skarbowego znajdziesz m.in. Twój e-PIT (czyli zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38), wykaz mandatów karnych, twój numer mikrorachunku podatkowego (na który wpłacasz PIT, CIT i VAT) czy e-mikrofirmę (do generowania i wysyłania JPK).

Strona e-Urzędu Skarbowego

Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym

Osoba siedząca przy stole i pisząca w notatniku. Napis: ogłoszenie

Sołtys wsi Warkały poszukuje osoby do koszenia terenów zielonych na terenie wsi (umowa-zlecenie). Chętnych proszę o kontakt telefoniczny 501 167 800.

Napis płuca Polski oraz logo w kształcie płuc.

W imieniu organizatorów kampanii społeczno-edukacyjnej „Płuca Polski”, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie pt. „Samorząd oddychający pełnymi płucami”, organizowanym dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Kobieta trzymająca puchar, napis: Polska od kuchni. Festiwal KGW

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.