Zdjęcie przedstawiające długopis i kartkę z napisem zebranie wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka Nowego Kawkowa informują o zmianie terminu zebrania wiejskiego.

Sołtys i Rada Sołecka, informują że z uwagi na nieobecność części mieszkańców wyrażających chęć udziału w zebraniu wiejskim przypadającym na 19.08.2021 r., zebranie zostaje przełożone na 4.09.2021 r. (sobota) o godz. 18.00 w pierwszym terminie lub w przypadku braku kworum o godz. 18.15 w drugim terminie. Porządek obrad bez zmian. 

Sołtys i Rada Sołecka

Zdjęcie przedstawiające długopis i kartkę z napisem zebranie wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka Nowego Kawkowa zapraszają na zebranie wiejskie.

Zdjęcie przedstawiające grupę osób stojących na scenie.

Po rocznej przerwie do Olsztynka powraca Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”. W ramach siódmej edycji można zgłaszać filmy na dwa konkursy filmowe. W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju Festiwal odbędzie się stacjonarnie w kinie GRUNWALD w Olsztynku lub online.

Zdjęcie przedstawiające dwa metalowe pojemniki na śmieci.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców Warkał o szczególne zwrócenie uwagi na nasze przystanki autobusowe, ponieważ od jakiegoś czasu ktoś wyrzuca notorycznie śmieci wokół i na przystankach.

Zdjęcie przedstawiające dwie świnie. Jedna stoi w korycie, druga przy nim.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, że od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Zdjęcie przedstawiające monety ułożone w trzy stosy różnej wielkości.

Witam Wszystkich Mieszkańców wsi Warkały i jednocześnie informuję, że został nam przyznany Fundusz Sołecki na 2022 r. w kwocie 38.967,35 zł, który poprzez głosowanie mieszkańców zostanie rozdysponowany na pożyteczne cele dla poprawy wizerunku wsi.

Zdjęcie przedstawiające ciśnieniomierz elektroniczny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku informuje o Programie "Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego" (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Grafika przedstawiająca traktor oraz stada ptaków na tle zachodzącego słońca.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.