Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „zrzutka.pl”.

Dzięki Państwa wielkim sercom zebraliśmy kwotę 6503 zł, którą wesprzemy remont biblioteki szkolnej. Bardzo się cieszymy, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej zjednoczyliśmy się i możemy wesprzeć w podnoszeniu jakości pracy szkołę, do której uczęszczają Nasze pociechy. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły jest jedną z naszych kompetencji, do której realizacji tak licznie i wspaniałomyślnie Państwo się włączyli. Jesteśmy otwarci na Państwa inicjatywy. Mamy nadzieję, że współpraca między nami – rodzicami, szkołą i lokalnymi władzami będzie się owocnie rozwijała i przynosiła wiele satysfakcji w kolejnych latach.

Przewodniczący Rady Rodziców

Krzysztof Pięknik