Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Jonkowo do wzięcia udziału w  Konkursie Plastycznym.

Celem Konkursu jest wyłonienie spośród dzieci i młodzieży autora najciekawszej pracy plastycznej promującej aktywny i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Konkurs realizowany w ramach działań profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto prace zostaną zamieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie i tablicy w siedzibie Ośrodka.

Prace wraz z kartą zgłoszeniową oraz oświadczeniem należy składać od 28.06.2021r. do 15.08.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa i oświadczenie dostępne są w siedzibie Ośrodka lub na stronie www.jonkowo.naszops.pl zakładka: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - KONKURS "JESTEM AKTYWNY - JESTEM BEZPIECZNY"

W imieniu organizatora konkursu

Kierownik GOPS Jonkowo

- Marta Cichowicz -

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Jan Żakowicz -