Społeczna inicjatywa trojga mieszkańców Godek doprowadziła do sfinansowania rewitalizacji dwóch kamiennych drogowskazów, pozostałości dawnych traktów komunikacyjnych. Jeden kamienny drogowskaz jest naprzeciwko stawu w Godkach przy drodze szutrowej do Pupek i Bałąga sygnowany datą 1924. Drugi przy skrzyżowaniu drogi na Bałąg i Pupki.

Rewitalizacja ta możliwa była za zgodą wójta i wykonana zgodnie z wskazaniami Pracowni Konserwacji Zabytków kierowanej przez Justynę Dzieciątkowską. Nasadzono także krzewy, które w przyszłości będą tłem dla kamiennego drogowskazu; tego naprzeciwko stawu.
Naszym działaniem przywracamy do życia i dawnego znaczenia tylko te dwa wybrane z niezliczonych ilości kamieni drogowych rozsianych po lasach, duktach i wsiach. Tam jeszcze stoją ubrane w mech i porosty ciche, samotne, zapomniane i często niezauważone w gęstwinie pokrzyw. Czekają!

Zainteresowanych kamiennym dziedzictwem historycznym odsyłamy do publikacji: „Kamienie świadkowie i strażnicy”.

Na system kamiennych oznakowań drogowych składały się kierunkowskazy, kamienie milowe, dystansowe, odbojniki, graniczne1.

Na Warmii można spotkać jeszcze pozostałości oznaczeń granicznych sięgające XIII wieku i początków Państwa Krzyżackiego. W 1720 został wydany przez króla pruskiego edykt drogowy mający ujednolicić między innymi ustawienia kamiennych drogowskazów i ich wygląd. Punktem odniesienia odległości był Koenigsberg stolica prowincji (obecnie Kaliningrad). Jako oznaczenia kierunkowe gościńców stosowano słupy z odkuwanych bloków granitu z polem opisu wysokości ok. 50cm.

1 Za opracowaniem: "Kamienie świadkowie i strażnicy”, autorstwa Małgorzaty Bojarskiej-Waszczuk.

 

Zdjęcia przedstawiające kamienie przed i po rewitalizacji:

Kolaż dwóch zdjęć przedstawiający przydrożny kamień informacyjny według stanu przed i po odnowieniu.

Kolaż dwóch zdjęć przedstawiający przydrożny kamień kierunkowy według stanu przed i po odnowieniu.

Opracował: Piotr Kamiński, Godki, 2021 r.