Baner z logo Funduszy Europejskich, flagą Polski, logo Polski Cyfrowej oraz flagą Unii Europejskiej z prawej strony

15 maja ruszył nabór wniosków na dofinansowanie dla gmin w ramach projektu „Zdalna Szkoła +”. Jest to projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym, gminy mogą zakupić sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do realizacji zdalnej nauki. W drugiej edycji program jest kierowany w szczególności do rodzin wielodzietnych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, ale także do pozostałych rodzin i nauczycieli.W przypadku gdy podczas roku szkolnego zagrożone będzie zdrowie uczniów dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę i lokalną stacją sanitarną będzie mógł m.in. zawiesić, ograniczyć zajęcia stacjonarne i wprowadzić nauczanie zdalne lub inny sposób realizowania zajęć.Do tych właśnie uczniów zgodnie z potrzebami trafią zakupione laptopy.Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył do celów edukacyjnych.Gminie Jonkowo, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyznano 100% wnioskowanej kwoty, czyli 55 000 zł.