Polska rodzinna firma ERKO wybuduje w Jonkowie k. Olsztyna nowoczesną fabrykę i Centrum Badawczo-Rozwojowe, dzięki którym wprowadzi na rynek nowe produkty dla przemysłu elektrotechnicznego, samochodowego, kolejowego i lotniczego. Koszt inwestycji w projekt „ERKO 4” szacowany jest na 37 mln zł. Inwestycja zakłada stworzenie liczącej 10 tys. metrów kwadratowych hali produkcyjno-magazynowej oraz 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej.

 

Przemysł przyszłości

ERKO jest jednym z kluczowych dostawców branży elektrotechnicznej. Zatrudnia około 300 pracowników. Posiada zakład produkcyjny w Czeluśnicy na Podkarpaciu i w Jonkowie pod Olsztynem, gdzie znajduje się centrala firmy. Właśnie tam w marcu 2021 rozpocznie budowę ERKO 4 - zaawansowanej technologicznie fabryki oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Jak podkreśla Wojciech Giecko, wójt gminy Jonkowo, budowa fabryki ERKO 4 oznacza zarówno rozwój firmy, jak i gminy – ERKO to rodzinna firma od lat związana z Jonkowem. Cieszymy się, że firma postanowiła ulokować swój kapitał właśnie w naszej gminie. Gdy 40 lat temu założyciel firmy Roman Pętlak stawiał tu pierwszy zakład, Jonkowo było malutką wsią. Wraz z rozwojem gminy, siedziba ERKO znalazła się w centrum, a posiadany grunt stał się za mały w stosunku do rosnących potrzeb,  więc czas na przeprowadzkę do stworzonej na wniosek ERKO strefy przemysłowej, gdzie będzie możliwa dalsza rozbudowa.

Gmina uchwaliła już plan miejscowy i wydała zgodę na budowę. Przekazanie placu budowy ma się odbyć w marcu 2021. Generalnym wykonawcą inwestycji została wybrana Przemysłówka Holding z Olsztyna.

 

Automatyzacja produkcji - szansa na rozwój

Głównym obszarem działalności fabryki będzie  produkcja dla branży elektrotechnicznej. Oprócz tego realizowane będą zlecenia dla sektora aerospace i branży urządzeń medycznych, jak również dedykowane linie technologiczne do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Inwestycja pozwoli też na zwiększenie mocy wytwórczych i wejście w nowe obszary rynku - szczególnie eksportu oraz e-commerce.

ERKO 4 stanie się  Centrum Wiedzy z zakresu zastosowań robotyzacji i automatyzacji. Przedsiębiorcy rozważający automatyzację i robotyzację produkcji będą mogli tu zobaczyć wdrożone i pracujące już rozwiązania oraz współtworzyć z firmą ERKO maszyny i urządzenia spełniające ich spersonalizowane potrzeby. Zaś młodzież ze szkół średnich i wyższych będzie odbywała tu praktyki i staże przygotowujące do pracy w przemyśle.

Fabryka zostanie wyposażona w mobilne roboty do transportu wewnętrznego. Prace ryzykowne i uciążliwe będą zastąpione robotami i stanowiskami automatycznymi, dzięki czemu praca pracowników będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa - ograniczy się w dużym stopniu do nadzorowania maszyn i urządzeń – wyjaśnia Piotr Pętlak, prezes zarządu firmy ERKO. 

Działalność fabryki ERKO ma również na celu poprawę neutralności klimatycznej (emisji CO2 w przemyśle). W tym celu modyfikowane są procesy technologiczne mające na celu wyeliminowanie spalanych gazów używanych do lutowania, na rzecz technologii wykorzystujących energię elektryczną pozyskiwaną z fotowoltaiki.

 

Praca przyszłości

W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego ERKO chce zadbać o kompetencje zawodowe pracowników, a także dzielić się wiedzą z lokalnymi przedsiębiorcami i stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz tworzenia indywidualnych rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne w wielu branżach. We współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami, wesprze kształcenie tak poszukiwanych na rynku przemysłowym technologów, konstruktorów, operatorów maszyn CNC i specjalistów nowych technologii.

Fabryka w Jonkowie zostanie oddana do użytku już latem 2022 roku. Inwestycja warta łącznie 37 mln zł zostanie sfinansowana częściowo z funduszy zewnętrznych - dofinansowania Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz kredytów udzielonych przez BGK i PKO BP SA.

 

O ERKO:

Od 40 lat ERKO jest jednym z kluczowych dostawców branży elektrotechnicznej. Jako pierwsza firma w Polsce w latach osiemdziesiątych rozpoczęła produkcję końcówek i złącz kablowych, których asortyment dzisiaj liczy 2.500 typowymiarów. Oprócz dywizji ELECTRO, z której się wywodzi, firma rozwinęła również działy AERO – specjalizujący się w produkcji części do przemysłu lotniczego oraz ROBOTICS - zajmujący się automatyzacją procesów produkcyjnych.

 

Wizualizacja budynku i jego otoczenia.

Wizualizacja budynku widoczna z lotu ptaka.

Wizualizacja budynku, ściana frontowa.

Wizualizacja budynku, widok wraz z parkingiem.