Pani Joannie Fukin rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Teścia składają: Wójt Gminy Jonkowo, Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo oraz pracownicy urzędu.

 

Ramka z kondolencjami o treści jak powyżej.