Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie  ogłasza nabór na stanowisko konserwatora. Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu. Liczba godzin w tygodniu: 20 godzin. Zatrudnienie od 01.08.2020r.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum zawodowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.

2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub posiadanie zainteresowania umiejętności pielęgnacji zieleni, technicznych i remontowo-budowlanych,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

- mile widziane dodatkowe uprawnienia, 

- wysoka kultura osobista, sumienność i punktualność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- wykonywanie prac naprawczo – remontowych na terenie szkoły i w budynkach szkolnych,

- dbanie o stan techniczny sprzętu szkolnego (systematyczne kontrolowanie sprzętu i bieżąca naprawa uszkodzeń),

- wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawą funkcjonalności i estetyki terenu zielonego,

- współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,

- wykonywanie innych różnych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy,

- Curriculum Vitae.

Dokumenty składać należy w  terminie do 20 lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa w Wrzesinie  Tel. 89 5128 119

 

ZAŁĄCZNIK - Pełna treść ogłoszenia o naborze (dokument PDF, 185 kB)