Grafika przedstawiająca osobę piszącą na kartce. Na pierwszym planie słupki wykresu.

Uprzejmie informuję, że do 30 września 2021 roku jest obowiązek Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Istnieje możliwość dokonania spisu w Urzędzie Gminy w Jonkowie, pokój nr 4. Gminne Biuro Spisowe pełni dyżur od dnia 6 września w każdy poniedziałek i środę w godz. od 15.00-18.00.

Zdjęcie przedstawiające budynek Urzędu Gminy

Wójt Gminy Jonkowo informuje o zebraniu Sołtysów dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2022, które odbędzie się 30.08.2021 roku o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Napis ogłoszenie. W tle postać siedząca przy stole i pisząca na kartce.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o zebraniu Sołtysów, które odbędzie się 28.06.2021 roku o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Zdjęcie przedstawiające cztery skoroszyty leżące na stosie.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw księgowości oświaty.

Grafika przedstawiająca skoroszyt i okulary oraz herb gminy z napisem Gmina Jonkowo, ogłoszenie.

Wójt Gminy Jonkowo zarządza przeprowadzenie na obszarze Gminy Jonkowo konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jonkowo w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Zdjęcie: pióro do pisania leżące na kartce, na bokuk okulary.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej.

Zdjęcie: długopis leżący na skoroszycie

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy na stanowisko inspektora do spraw kadr.

Zamknięty notatnik, ołówek

Szanowni Petenci. Wójt Gminy Jonkowo informuje, że za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 roku (sobota) zarządza się dzień 04 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Jonkowie.