Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie,  ul. Ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowood dnia 1 września 2021 r.

Oferty w zamkniętych kopertach zaadresowanych do Wójta Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie", należy składać w terminie do dnia 05 lipca 2021 r., w biurze podawczym Urzędu Gminy Jonkowo Klonowa 2, 11-042 Jonkowo. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do biura podawczego Urzędu Gminy w Jonkowie.

Wymagania i szczegóły konkursu dostępne są w załącznikach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 50/2021 (format pliku: PDF, rozmiar: 88 kB)

Treść ogłoszenia o naborze na stanowsko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie. (format pliku: PDF, rozmiar: 150 kB)