Wójt Gminy Jonkowo upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie do ustalenia prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz do prowadzenia spraw związanych z wypłatą dodatku osłonowego.

 

Załączniki.

Zarządzenie wójta Gminy Jonkowo nr 2/2022 z dnia 05.01.2022 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 55 kB)