Wójt Gminy Jonkowo informuje, iż Sołtys wsi Warkały w dniach 29-30 stycznia 2022 r. (sobota, niedziela) w godzinach 10.00-14.00 będzie pełnił dyżur w świetlicy wiejskiej w celu odbioru przez mieszkańców decyzji podatkowych na 2022 rok.

 

W dniach powszednich istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji w miejscu zamieszkania Sołtysa.