Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie,  ul. Ks. J. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo, od dnia 1 września  2020 r.

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie wraz z niezbędnymi załącznikami. (format pliku: PDF, rozmiar: 221 kB)