Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie,  Nowe Kawkowo 25, 11-042 Jonkowo, od dnia 1 września 2020 r.

Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie wraz z niezbędnymi załącznikami. (format pliku: PDF, rozmiar: 198 kB)