Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie:

 

  1. działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. działania z zakresu wspierani i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo,
  3. działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.

 

Treść Zarządzenia nr 19/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 17 lutego 2021 roku. (format pliku: PDF, rozmiar: 79 kB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 - informacje o przyznanych dotacjach. (format pliku: PDF, rozmiar: 73 kB)