Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany do regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 

Zadania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie CRBR)

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

 

Załączniki:

Broszura z dodatkowymi informacjami na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (format pliku: PDF, rozmiar 207 kB)

Instrukcja zgłoszenia stowarzyszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (format pliku PDF, rozmiar 1,51 MB) - plik pochodzenia zewnętrznego, częściowo niedostępny cyfrowo - zawiera obrazy bez opisu alternatywnego.