Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki zaprasza mieszkańców gminy Jonkowo, w szczególności: organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 21 lipca 2022 r. w godz. godz. 16.30 – 18.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie. 

 

Państwa opinie, pomysły oraz uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz do zaplanowania działań w nowej lokalnej strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2023-2027.