Zdjęcie przedstawiające kilka par rąk ułożonych jedna na drugiej w geście przyjaźni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że od 16 listopada 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie (niski parter pomieszczenia po byłej aptece) będą odbywały się bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Zdjęcie przedstawiające ołówek oparty na notatniku.

Zadanie pn.: „Udzielenie Gminie Jonkowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 21 stycznia 2021 roku” zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.