Grafika z dłonią trzymającą kartkę. Na kartce napis: komunikat kierownika gops

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, że nasz samorząd w bieżącym roku otrzymał dotację na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z rozwojem rodzinnych domów pomocy oraz na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 10 stycznia 2022 roku.

Zdjęcie przedstawiające kilka par rąk ułożonych jedna na drugiej w geście przyjaźni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że od 16 listopada 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie (niski parter pomieszczenia po byłej aptece) będą odbywały się bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.