Przychodnia Medicus w Giedajtach realizuje program ministerstwa zdrowia: "Domowa Opieka Medyczna - elektroniczny stetoskop". Do kogo jest skierowany program elektronicznego stetoskopu?

Projekt polega na wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów w ramach udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, do  wstępnej diagnostyki układu oddechowego i potencjalnych zaburzeń pacjentów po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem  SARS-CoV-2, ze współistniejącymi chorobami układu oddechowego (astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz inne przewlekłe schorzenia z zakresu układu oddechowego).

Elektroniczny stetoskop jest w stanie przekształcić dźwięk akustyczny na sygnały elektroniczne, które mogą być dalej wzmacniane w celu optymalnego słuchania. Sygnały elektroniczne są następnie przetwarzane, digitalizowane i przesyłane do komputera lekarza.

Badanie płuc pacjent wykona samodzielnie na podstawie prostych komunikatów urządzenia  elektronicznego. Będąc w dowolnym miejscu w kraju, pacjent nadal pozostaje pod opieką lekarza POZ. W przypadku wątpliwości, co do jakości realizowanego świadczenia, lekarz może zadecydować o zmianie formy dalszej diagnostyki i leczenia pacjenta. Nabór pacjentów do badania elektronicznym stetoskopem trwa do 10.11.2021 roku. Badanie jest bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Jonkowo i sąsiadujących, spełniających kryteria naboru.

Kontakt i szczegóły dla osób zainteresowanych badaniem realizowanym przez ministerstwo zdrowia: Przychodnia Medicus w Giedajtach tel: 577 842 108 (w godzinach pracy przychodni).

Instrukcja obsługi elektronicznego stetoskopu dostępna jest w serwisie Youtube: https://youtu.be/TVJP-KAk18k