Dziś jest , r.
giweather joomla module

 

Wójt gminy Jonkowo informuje, że z dniem 01.12.2016 został powołany pełnomocnik Wójta do spraw organizacji pozarządowych, Izabela Szymczak, tel. kontaktowy 89-670-69-30, pokój nr 4 (parter), e-mail: ngo@jonkowo.pl.

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ W GMINIE JONKOWO >>

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Przedstawiamy Państwu rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo nr 20/2019 z dn. 6 lutego 2019 r. nastąpiła zmiana w składzie Komisji Konkursowej, której celem będzie opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert na rok 2019.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2019 r.

Drodzy sympatycy ASW Jonkowo i mieszkańcy Gminy Jonkowo zachęcamy do głosowania w plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej" na najpopularniejszego sportowca mijającego roku 2018. W plebiscycie udział bierze reprezentant ASW Jonkowo - Filip Zakrzewski, który startując w czterech turniejach w 2018 r., w tym dwóch międzynarodowych, czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, nie mając sobie równych w swojej konkurencji.

Przedstawiamy protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3., ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, przeprowadzonymi w dniach od: 27.09.2018 do 12.10.2018 r.

Zapraszamy na konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2019 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z partnerami serdecznie zapraszają młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach Aikido.