Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 23 lipca 2020 roku na godzinę 8:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki rozpocznie się wyjazdem w teren.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jonkowo działki o nr ew. 179/24 o pow. 5437m ² obręb Giedajty.
 4. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 201/28 o pow. 981 m² obręb Gutkowo, gmina Jonkowo, stanowiąca własność Gminy Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie podania w sprawie utrudnienia dojazdu do działek 101 oraz 102/1 obręb Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie bezpłatnego przejęcia działek o nr ew.: 64/88, 64/94, 64/95, 64/96 obręb Giedajty.
 7. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku nr 4 w miejscowości Bałąg działka 8/1.
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 24 o pow. 68m² obręb Garzewko.
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie wieloletniej dzierżawy działki o nr ew. 168/1.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłącznie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Jonkowo. ( droga nr 157007N Pupki)
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( lokal mieszkalny położony w budynku nr 3B w Stękinach o pow. 50,70 m²)
 12. Zaopiniowanie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( działka 102/17 o pow. 803m², obręb Szałstry)
 13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( działka 102/19 o pow. 1192m², obręb Szałstry)
 14. Sprawy różne.
 15. Zamkniecie posiedzenia.