Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 16 grudnia 2020 roku  o godzinie 7.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
  3. Zaopiniowanie zmiany WPF na lata 2020 -2031.
  4. Zaopiniowanie zmiany budżetu na rok 2020
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Jonkowo oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.