Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt poinformować o obradach XXXIV, nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się  11.06.2021 r. (piątek) o godz. 7:30 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo. (dyskusja , głosowanie).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 r. (dyskusje, głosowanie).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (dyskusja, głosowanie).
  7. Zamknięcie posiedzenia.