Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o zwołaniu posiedzenia członków Komisji na dzień 18.06.2021 r. (piątek) , które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I kw./2021r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.