Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o zwołaniu posiedzenia Komisji na dzień 02.07.2021 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.