Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 20.10.2021 r. (środa) o godzinie 15:50, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Jonkowo dotyczącej niewłaściwego utrzymania stanu drogi.
  4. Omówienie petycji do Rad Gminy ws uchwalenia przez tutejszą gminę uchwały „ W obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
  5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Skarg , Wniosków i Petycji.
  6. Sprawy różnie.
  7. Zamknięcie posiedzenia.