Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 8:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie. 

W związku z tym, że mieszkańcy nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, swoje zapytania odnośnie procedowanych spraw należy przesyłać do sekretariatu Rady Gminy Jonkowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 kwietnia 2020 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży części działki nr 166/11 o pow. 377 m², obręb Jonkowo.
 4. Zaopiniowanie podania w sprawie bezpłatnego przejęcia przez Gminę Jonkowo działek o nr: 64/88, 64/94, 64/95, 64/96, obręb Giedajty.
 5. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym 3 B obręb Stękiny.
 6. Zaopiniowanie pisma w sprawie utrudnienia dojazdu do działek nr 101 oraz 102/1 obręb Jonkowo.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Jonkowo. (droga nr 157007 N, Pupki)
 8. Omówienie wytycznych dotyczących ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.
 9. Zapoznanie się z pismem wyjaśniającym w sprawie opinii dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gamerki Wielkie.
 10. Zaopiniowanie podania wraz z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (działka o nr ew.55, pow. 1200m², obręb Godki)
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty.
 14. Zaopiniowanie podania wraz z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( działka o nr ew. 99/2, pow. 1137m², obręb Wrzesina)
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. (działka niezabudowana nr ew. 233/132, pow. 189m², obręb Jonkowo)
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. ( działka o nr ew. 82, pow. 1400m², obręb Porbady)
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jonkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamkniecie posiedzenia.