Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 24.11.2021 r. (środa), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:30.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projekty uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jonkowo.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i kosztów podróży służbowych radnych Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
  6. Przyjęcie protokołu nr 10/2021 z dnia 28.10.2021 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.