Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XLII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 20.12.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie),
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok (opinia, dyskusja, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Szałstry, Gmina Jonkowo. (opinia, dyskusja, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Godki, Gmina Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (opinia, dyskusja, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (opinia, dyskusja, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia  - dotyczy petycji mieszkańców ul. Cyprysowej, Sołectwa Gutkowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - dotyczy petycji Pani Teresy G. – „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” (opinia, dyskusja, głosowanie).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta oraz powołanej Komisji Mieszkaniowej (sprawa Pani Sylwii J.) (opinia, dyskusja, głosowanie).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta (sprawa Pana Wiesława G.) (opinia, dyskusja, głosowanie).
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.