Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 30.12.2021 r. (czwartek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2022-2031.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2022 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.