Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 20.01.2022 r. (czwartek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 11.30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 20.12.2021r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.