Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju – Lech Przegaliński zwołuje posiedzenie na dzień 20.01.2022 r. (czwartek), które odbędzie się w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8.00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia .
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia .
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jonkowo do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów „Szlak Świętej Warmii”. Rozmowa z przedstawicielem stowarzyszenia  .
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie podania w sprawie chęci zakupu części działki o nr. ew. 51, obręb Nowe Kawkowo.- wyjazd w teren.
 7. Zaopiniowanie podania dotyczącego prośby o przekazanie do gminnych zasobów działki o nr. ew. 92/64 o powierzchni 0.2106 ha obręb Warkały - wyjazd w teren.
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie chęci zakupu części działki nr 59/11 o powierzchni ok. 520m2 położonej w miejscowości Jonkowo, stanowiącej własność Gminy Jonkowo - wyjazd w teren.
 9. Zaopiniowanie podania dotyczącego prośby współwłaścicieli o przekazanie do gminnych zasobów działki o nr. ew. 107/5 o pow. 0.0538 ha obręb Warkały - wyjazd w teren.
 10. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 7/4 o pow. 1864m2, obręb Łomy  – wyjazd w teren.
 11. Zaopiniowanie podania dotyczącego przejęcia drogi osiedlowej o nr. ew. 179/24, obręb Giedajty – wyjazd w teren.
 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju z dnia 14.12.2021 r.
 13. Sprawy różne .
 14. Zamknięcie posiedzenia.