Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Wydymus zwołuje obrady XLIV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 20.01.2022 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad .
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
  5. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie),
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (opinia, dyskusja, głosowanie),
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jonkowo (opinia, dyskusja, głosowanie),
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad.