Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady XLV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 17.02.2022 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji zadania publicznego w zakresie publicznego  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 11. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok i sprawozdania z prac Komisji  za 2021 rok  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 12. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju na 2022 rok i sprawozdania z prac Komisji za 2021 r. (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2022 rok i sprawozdania z prac Komisji za 2021 rok  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 14. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok i sprawozdania z prac Komisji za 2021 rok  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 15. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok i sprawozdania z prac Komisji za 2021 rok  (dyskusja ,opinia, głosowanie).
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.