Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska,  zwołuje posiedzenie na dzień 25.02.2022 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Kontrola wydatków z Funduszu Sołeckiego (Nowe Kawkowo).
  4. Omówienie stanu etatów i braków w zatrudnieniu w Urzędzie Gminy Jonkowo.
  5. Przyjęcie protokołu Nr 6/2021 z poprzedniego posiedzenia.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.