Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 28.03.2022 r. (poniedziałek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie pisma dotyczącego braku ujęcia p. poż. na terenie nieruchomości rolnej – Garzewko.
 5. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  w sprawie uchylenia uchwały.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo.
 8. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo.
 10. Zaopiniowanie pisma o przyjęcie do zasobów gminnych działki o nr. ewidencyjnym 13/14 , obręb Warkały.
 11. Zaopiniowanie podania dotyczącego oferty sprzedaży części działek o nr. ewidencyjnym 64/1 oraz 64/47, obręb Giedajty.
 12. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zakupu części działki o nr. ewidencyjnym 78/2, obręb Stękiny na poprawę warunków zagospodarowania działki nr ewidencyjny 77/1.
 13. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr ew. 144/4, obręb Warkały.
 14. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.