Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo informuje o obradach XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 27 maja 2020 roku. Początek obrad o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. 

Z uwagi na to, że mieszkańcy nie mogą brać udziału w sesji, swoje zapytania odnośnie procedowanych spraw należy przesyłać do sekretariatu Rady Gminy Jonkowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 maja 2020 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031 - dyskusja, głosowanie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok - dyskusja, głosowanie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (działka o nr ew.55, pow. 1200m², obręb Godki) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat (nr ewidencyjny działki 86/110, powierzchnia 27m², obręb Jonkowo) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( nr ewidencyjny 135/7 , powierzchnia 30m², obręb geodezyjny Mątki) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( nr ewidencyjny 135/5 , powierzchnia 400m², obręb geodezyjny Mątki.) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gutkowo - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2020 roku” - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Giedajty - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy ( działka o nr ew. 99/2, pow. 1137m², obręb Wrzesina) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka niezabudowana nr ew. 233/132, pow. 189m², obręb Jonkowo) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo ( działka o nr ew. 82, pow. 1400m², obręb Porbady) - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Jonkowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jonkowo za bezzasadną. - dyskusja, opinia komisji, głosowanie
 19. Zamknięcie obrad.