Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński,  zwołuje posiedzenie na dzień 27.06.2022 r. (poniedziałek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie podania dotyczącego najmu pomieszczeń „Ośrodka Zdrowia”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Wołowno - Bałąg , działka nr 10/4).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Wołowno, działka nr 8/1).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Wołowno, działka nr 143).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (obręb Jonkowo, działka nr 141/309).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Łomy, działka nr 7/4).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 59/12, obręb Jonkowo).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Warkały, działka nr 92/84).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo ( obręb Giedajty, działka nr 179/24).
 13. Zaopiniowanie podania oraz projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/176/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jonkowo na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.
 19. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zakupu części działki o nr. ewidencyjnym 159/1 , obręb Jonkowo.
 20. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zakupu części działki o nr. ewidencyjnym 90, obręb Stękiny.
 21. Zaopiniowanie podania w sprawie użyczenia działki nr. ewidencyjnym 240/1, obręb Łomy.
 22. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 23. Podjęcie tematu dotyczącego braku dojazdu do jeziora w Gamerkach Wielkich  (wyjazd w teren).
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie posiedzenia.