Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 29.06.2022 r. (środa), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jonkowo nr XLIX/392/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 r.
  7. Przyjęcie protokołu nr 7/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 23.06.2022 r.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.