Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady LII,  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 15.07.2022 r. (piątek) o godzinie 7:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie obrad .
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja, głosowanie).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, głosowanie).
  6. Zamknięcie obrad.