Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 02.08.2022 r. (wtorek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:15.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Jonkowo (działka nr 164/96, obręb Gutkowo).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Jonkowo (działka nr 135/10, obręb Mątki).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 247/17, obręb Jonkowo).
 7. Podjęcie dyskusji na temat działań związanych z kontunuowaniem prac nad regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Jonkowo.
 8. Zaopiniowanie podania dotyczącego chęci zakupu części działki o nr. ewidencyjnym 90, obręb Stękiny (wyjazd w teren).
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.