Strzałki, wykresy, słupki, dłoń trzymająca lupę.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, informuje o posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 12 kwietnia 2021 roku (poniedziałek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. Początek posiedzenia - godzina  8:15.

Napis posiedzenie komisji. Postaci stojące na tle grafiki z wykresami.

W związku z brakiem quorum na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 29 marca 2021 roku przewodniczący Komisji, Lech Przegaliński, informuje o zwołaniu kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 9 kwietnia 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

Postać wskazująca napis: posiedzenie komisji, w tle herb gminy.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński informuje o posiedzeniu komisji w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Kobieta prezentująca w dłoni kartkę z napisem "posiedzenie komisji Rady Gminy Jonkowo"

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o  godzinie 15.45, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.