Gmina Jonkowo zakończyła wdrażanie projektu  pt. „Cyfryzacja Urzędu Gminy Jonkowo – e-usługi dla Petenta”, na który pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach działania na parterze urzędu gminy utworzono i udostępniono punkt obsługi klienta dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W ramach integracji systemów teleinformatycznych i usprawnienia pracy urzędu wdrożony został m.in. elektroniczny obieg dokumentów, a pracownicy urzędu zostali przeszkoleni w ich obsłudze.

Uruchomiono także platformę internetową www.e.jonkowo.pl, która  daje użytkownikowi (mieszkańcowi, podatnikowi czy przedsiębiorcy) szereg nowych możliwości wejścia w interakcję z gminą poprzez dostępne na niej e-usługi. Pierwszym krokiem, aby korzystać w pełni z możliwości jakie daje platforma jest przeprowadzenie rejestracji. Po założeniu konta (prawy górny róg – REJESTRACJA) kolejnym krokiem będzie weryfikacja podanych przy rejestracji danych. Zrobimy to za pomocą profilu zaufanego lub osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy celem potwierdzenia tożsamości. Dzięki platformie internetowej będzie można załatwić szereg spraw, które teraz wymagają wizyty w urzędzie. Wśród nich można wymienić m.in. zagadnienia związane z podatkami lokalnymi (od nieruchomości, środków transportu, rolnego czy leśnego) od osób fizycznych i prawnych. Będziemy mogli np. nie tylko złożyć deklaracje podatkowe, ale również sprawdzić czy nie zalegamy z podatkiem oraz dokonać za niego płatności dzięki dostępnej usłudze e-płatności. 

 Przez platformę składać będzie można również wnioski:

  • o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
  • o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych-   zatwierdzenie podziału nieruchomości

Udogodnieniem na portalu www.e.jonkowo.pl dla zarejestrowanych mieszkańców jest system powiadomień. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł wybrać temat powiadomień, które będzie otrzymywał  poprzez SMS lub e-mail.  Otrzymywane informacje będzie można zdefiniować tematycznie np. o zbliżających  się terminach płatności podatków,  imprezach organizowanych przez gminę lub sprawach dotyczących danego sołectwa. Dodatkowo będzie możliwość wysyłania komunikatów o zagrożeniach przewidywanych na terenie Gminy Jonkowo takie jak ulewne deszcze, wichury, obfite opady śniegu, czy też przerwy w dostawie wody,  jak i o działaniach kryzysowych podejmowanych na naszym terenie.

Dzięki możliwościom wdrożonego projektu każdy mieszkaniec korzystający z  udogodnień systemu, będzie miał nie tylko szybszy dostęp do świadczonych przez urząd usług, ale również zaoszczędzi czas i pieniądze. Mając na względzie wyżej wymienione udogodnienia zachęcamy do rejestracji w systemie i korzystania z platformy www.e.jonkowo.pl

Ilustracja poglądowa strony startowej serwisu e.jonkowo. W nagłówku herb gminy i zdjęcie urzędu.